VÝSLEDKY

 

Mariánská - listopad 2009

 

    Mariánská - listopad 2009 (Mario Petrovský)

	
	Pátek večer 13. listopadu 2009 
   	==============================

Rank  No     Pair                 Result

 1. 107 Kašák Jiránek                70.67 %
 2.  12 Rosolová Laštovička             64.26 %
 3. 106 Petrovský Rovinská             62.18 %
 4. 111 Toufar Severská               60.74 %
 5. 108 Kotěšovcová Ochvat             58.81 %
 6. 112 Tomčíková Čech               58.65 %
 7. 113 Bambasovi                  56.57 %
 8. 105 Pokorná Jansa                55.93 %
 9. 101 Poláková Kurková              54.81 %
 10. 102 Roninová Špírek               52.08 %
 11.  5 Gucklerová Paříková             51.76 %
 12.  11 Freundová Kňákal              51.12 %
 13. 103 Soukupová Rezek               50.64 %
 14.  6 Petrovská Talpa               48.72 %
 15.  10 Ronin Pardubová               47.92 %
 16.  2 Sůra Parduba                45.99 %
 17. 110 Březinová Sochorová             45.67 %
 18.  7 Maternová Kopecký              45.35 %
 19.  13 Polda Navrátil               45.19 %
 20.  3 Štáfková Čížková              43.75 %
 21.  4 Damsová Prassová              42.15 %
 22.  9 Gerychová Zieleniec             40.71 %
 23. 104 Pavlovští                  40.54 %
    8 Picková Pick                40.54 %
 25.  1 Poláčková Přerovský             34.13 %
 26. 109 Vyskočilová Suková             31.09 %	Sobota ráno 14.listopadu 2008
	=============================

Rank  No     Pair                 Result

 1.  9 Pokorná Petrovský              64.09 %
 2.  1 Tomčíková Čech               62.73 %
 3.  12 Paříková Kopecký              56.36 %
 4.  10 Severská Pardubová             54.55 %
 5.  7 Roninová Špírek               52.73 %
 6.  3 Rovinská Maternová             49.55 %
 7.  11 Bambasovi                  48.18 %
 8.  6 Damsová Prassová              47.73 %
    5 Kurková Poláková              47.73 %
 10.  8 Březinová Orel               42.27 %
 11.  2 Picková Pick                37.73 %
 12.  4 Štáfková Sůra                36.36 %	Sobota večer 14.listopadu 2009
	==============================

Rank  No     Pair                 Result

 1. 105 Čech Jansa                 68.59 %
 2. 110 Tomčíková Pokorná              63.46 %
 3. 113 Fořt Petrovský               62.02 %
 4. 104 Soukupová Rezek               58.49 %
 5. 112 Rosolová Laštovička             56.57 %
 6. 107 Kotě Šovcová Ochvat             56.09 %
   106 Dítětová Petrovská             56.09 %
   103 Bambasovi                  56.09 %
 9.  9 Maternová Kopecký              54.49 %
 10.  11 Freundová Kňákal              54.17 %
 11. 102 Gerychová Talpa               52.72 %
 12.  13 Gucklerová Pardubová            52.24 %
 13.  2 Rovinská Zieleniec             51.92 %
 14.  6 Santusová Paříková             51.12 %
 15.  4 Roninová Špírek               47.60 %
 16. 111 Sůra Toufar                 47.44 %
 17.  3 Štáfková Čížková              47.12 %
 18.  8 Severská Orel                46.31 %
 19.  12 Březinová Sochorová             45.67 %
 20.  10 Parduba Ronin                44.23 %
 21.  5 Pavlovští                  44.07 %
 22. 108 Poláková Kurková              40.06 %
 23. 101 Vyskočilová Suková             38.94 %
 24.  7 Damsová Prassová              36.86 %
 25.  1 Poláčková Přerovský             34.46 %
 26. 109 Pickovi                   33.17 %	Neděle ráno 15.listopadu 2009
	=============================	

Rank  No     Pair                 Result

 1.  12 Dítětová Petrovský             61.08 %
 2.  5 Severská Jansa               60.23 %
 3.  19 Damsová Prassová              59.69 %
 4.  18 Freundová Santusová             58.52 %
 5.  3 Březinová Sochorová             57.39 %
 6.  1 Tomčíková Pick               55.68 %
 7.  16 Roninová Sůra                55.40 %
 8.  13 Talpa Fořt                 55.31 %
 9.  20 Rovinská Pokorná              53.13 %
 10.  15 Pardubová Toufar              51.25 %
 11.  4 Čech Orel                  50.00 %
 12.  9                       49.43 %
 13.  6 Čížková Štáfková              49.06 %
 14.  10                       45.63 %
 15.  2 Gerychová Zieleniec             43.13 %
 16.  11 Gucklerová Picková             42.50 %
 17.  14 Bambasovi                  37.50 %
 18.  17 Suková Petrovská              31.88 %
 19.  8                       28.13 %
		


  	 Neděle večer 15.listopadu 2009
  	 ===============================

Rank  No     Pair                 Result

 1. 115 Kašák Jiránek                65.64 %
 2.  4 Roninová Špírek               65.38 %
 3. 105 Dítětová Fořt                60.77 %
 4.  13 Toufar Zieleniec              59.48 %
 5.  10 Vajdová Vozábal               58.24 %
 6. 107 Tomčíková Jansa               58.21 %
 7.  7 Pokorná Pick                57.28 %
 8. 108 Rovinská Talpa               56.41 %
 9.  11 Freundová Kňákal              55.49 %
 10. 112 Picková Hartman               53.72 %
 11.  14 Bambasovi                  52.47 %
    6 Kotěšovcová Ochvat             52.47 %
 13.  5 Rosolová Laštovička             50.00 %
 14. 109 Pavlovští                  49.10 %
 15. 110 Soukupová Rezek               48.85 %
 16. 111 Vronská Orel                48.21 %
 17. 102 Severská Sůra                47.56 %
 18. 114 Petrovští                  46.92 %
 19.  8 Maternová Kopecký              45.88 %
 20.  15 Balounová Ronin               45.74 %
    9 Paříková Santusová             45.74 %
 22. 106 Gucklerová Gerychová            45.38 %
 23.  1 Kurková Poláková              44.37 %
 24.  3 Štáfková Čížková              42.58 %
 25.  12 Březinová Sochorová             42.45 %
 26. 101 Damsová Prassová              41.79 %
 27. 103 Pardubovi                  38.46 %
 28.  2 Poláčková Přerovský             37.64 %
 29. 104 Vyskočilová Suková             34.10 % 	Pondělí ráno 17.listopadu 2009
  	==============================

Rank  No     Pair                 Result

 1.  13 Pokorná Pick                65.26 %
 2.  3 Roninová Březinová             60.39 %
 3.  10 Špírek Dítětová               57.47 %
 4.  12 Bambasovi                  56.49 %
 5.  9 Sůra Sochorová               54.22 %
 6.  16 Prasová Damsová               53.90 %
    11 Kotěšovcová Rovinská            53.90 %
 8.  1 Maternová Kopecký              53.25 %
 9.  8 Petrovský Fořt               52.60 %
 10.  2 Tomčíková Čech               52.27 %
 11.  5 Vyskočilová Suková             50.97 %
 12.  15 Kurková Poláková              44.48 %
 13.  4 Pardubová Severská             41.56 %
 14.  14 Paříková Poláčková             38.96 %
 15.  6 Čížková Štáfková              36.69 %
 16.  7 Picková Vronská               27.60 % 	Pondelí večer 16.listopadu 2009
   	===============================

Rank  No     Pair                 Result

 1.  10 Vajdová Vozábal               65.72 %
 2. 103 Soukupová Rezek               60.56 %
 3. 108 Jansa Toufar                60.31 %
 4.  5 Dítětová Fořt                60.16 %
 5.  6 Santusová Paříková             59.77 %
 6. 111 Tomčíková Pokorná              57.62 %
 7. 114 Kotěšovcová Ochvat             56.60 %
 8.  11 Freundová Kňákal              55.43 %
 9. 102 Gucklerová Zieleniec            54.31 %
 10. 105 Petrovská Severská             53.53 %
 11.  13 Balounová Hartman              53.47 %
 12. 113 Rosolová Laštovička             53.18 %
 13.  3 Kurková Poláková              52.17 %
 14.  9 Štáfková Čížková              50.99 %
 15. 112 Roninová Špírek               49.71 %
 16.  14 Bambasovi                  48.56 %
 17. 109 Parduba Talpa                47.33 %
 18.  1 Petrovský Sůra               46.89 %
 19.  7 Maternová Kopecký              45.61 %
 20.  4 Vronská Orel                43.15 %
 21. 107 Pavlovští                  42.57 %
 22. 104 Pardubová Rovinská             42.41 %
 23. 106 Čech Pick                  40.63 %
 24. 101 Gerychová Pick               40.09 %
 25.  2 Poláčková Přerovský             37.31 %
 26.  8 Damsová Prassová              35.89 %
 27.  12 Březinová Sochorová             35.09 %	Úterý ráno 17.lisopadu 2009
	===========================

Rank  No     Pair                 Result

 1.  13 Pokorná Fořt                70.78 %
 2.  10 Sůra Petrovský               61.04 %
 3.  3 Kotěšovcová Ochvat             59.09 %
 4.  2 Čech Pick                  57.79 %
 5.  9 Vronská Orel                56.82 %
 6.  5 Bambasovi                  56.17 %
 7.  8 Rosolová Laštovička             55.19 %
 8.  14 Santusová Picková              54.22 %
 9.  15 Dítětová Roninová              50.97 %
 10.  7 Březinová Špírek              48.38 %
 11.  12 Gerychová Gucklerová            48.05 %
 12.  11 Pardubová Maternová             45.45 %
 13.  16 Rovinská Toufar               42.53 %
 14.  1 Paříkoví Zieleniec             34.42 %
 15.  6 Štáfková Čížková              29.87 %
 16.  4 Poláčková Přerovaký             29.22 %