Začínáme hrát bridž

§¨©Ş

Konvence


K tomu, aby hráči dosáhli co nejpřesnějšího závazku, slouží konvence. Jde o hlášky, které mají předem domluvený význam, často ne zcela přirozený. Partner hráče, který použil umělou hlášku musí samozřejmě na dotaz vysvětlit soupeřům význam svých dohod.

Konvence používá prakticky každý hráč. Důležité je, aby významu hlášky porozuměli oba partneři stejně. Některé konvence jsou všeobecně známé a hráči je používají automaticky. U jiných existují modifikace a je proto nutné se před hrou na jejich významu domluvit. A další jsou opravdu specifické a používá je jen několik expertů.

Nerad bych vzbudil dojem, že čím více konvencí, tím lepší hra. Je to spíše naopak, protože může dojít ke špatnému pochopení významu hlášek a licitace je málo odolná proti zásahům soupeřů, ale některé základní konvence opravdu usnadňují život. Vyberte si proto některé a domluvte se svým partnerem, že je budete používat.


Základní konvence

Stayman

Odpověď 2 na zahájení 1 BT má umělý význam. Slibuje jeden drahý 4-list a ptá se partnera, zda také nějaký má. Partner odpovídá:

2 Nemám žádný drahý 4-list
2 Mám srdcový a nevylučuji pikový
2 Mám pikový a vylučuji srdcový

Příklad:

Jih   Západ   Sever   Východ
             

1BT(1)   Pas   2(2)   Pas
2(3)   Pas   2(4)   Pas
4(5)   Pas   Pas   Pas
(1) Mám 15-17 bodů a pravidelnou rozlohu.
(2) Mám drahý čtyřlist a zeptám se, zda jej má partner také.
(3) Mám srdcový čtyřlist.
(4) Já srdcový nemám, ale mám pikový
(5) Máme 8 trumfů a celkem kolem 25 bodů a to je na 4
.

I u této nejzákladnější konvence je několik modifikací. Například v příkladě výše uvedeném používá většina hráčů místo 2(4), hlášku 2 BT. Vzhledem k tomu, že již 2 ukazují 4-list drahý a srdce to nejsou, znamenají 2 BT 4-list pikový a pokus o 3 BT tedy okolo 8 bodů.

Někteří hráči používají odpověď 2 BT na jako ukázání obou drahých 4-listů, ale tím brání zastavení se na 2 v drahé. Další zajímavá a málo používaná modifikace je Puppet Stayman popsaný dále.


Další konvence

Puppet Stayman

Po zahájení 1 BT nebo 2 BT povolujícím drahý 5-list v rozloze 5332 odpovídá na hlášku 2 zahajitel:

2 Bez drahého 5-listu
2 Srdcový 5-list
2 Pikový 5-list

Po odpovědi 2, pak odpovídající dále ukazuje a popírá drahé 4 listy:

2 Nemám srdcový
2 Nemám pikový a mám srdcový
2 BT Mám oba, srdcový i pikový

Vypadá to paradoxně, ale Puppet umožňuje zahajiteli ukázat drahý 5-list jako přímou odpověď na Staymana a zároveň nechává hrát závazek ze strany silnější ruky, což přináší výhodu v sehrávce.

Příklad:

Jih   Západ   Sever   Východ
             

1BT(1)   Pas   2(2)   Pas
2(3)   Pas   2(4)   Pas
4(5)   Pas   Pas   Pas
(1) Mám 15-17 bodů a pravidelnou rozlohu.
(2) Puppet Stayman.
(3) Nemám drahý 5-list.
(4) Já nemám pikový, ale mám srdcový.
(5) Mám také srdcový, takže máme 8 trumfů a celkem kolem 25 bodů a to je na 4
.

Návrat na začátek dokumentu

Návrat Návrat na seznam lekcí

Naposledy editováno: 14.12.2003 19:40