Začínáme hrát bridž

§¨©Ş

Lekce č. 1

Pravidla bridže


Zásady

Bridž hrají 4 hráči, dvě dvojice proti sobě. Jediné, co potřebují je stůl, židle a balíček žolíkových karet (bez žolíků). Rozlišují se 4 barvy po 13 kartách. "Drahé" barvy Ş piky a © srdce a "levné" barvy ¨ kára, § trefy. Nejvyšší karta v barvě je A a pak následují K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Hráči se dohodnou nebo vylosují složení dvojic a rozdávající hráč dá sejmout balíček dobře zamíchaných karet hráči po pravici a pak rozdává ve směru hodinových ruček po jedné karty. První kartu dostává hráč po levici rozdávajícího. Každý hráč tedy dostane 13 karet.

Licitace

První etapou bridžové partie je licitace, ve které hráči určí kdo sehrává, jaká bude barva trumfů nebo že žádné trumfy nebudou a výši závazku, to je kolik zdvihů slíbila příslušná linka uhrát. Licitaci zahajuje rozdávající. Zavazuje se kolik zdvihů udělá nad 6, pokud bude jmenovaná barva trumfy. Pořadí hlášek : 1 tref (tedy slibuje udělat 7 zdvihů, budou-li trefy trumfy), 1 káro, 1 srdce, 1 pik, 1 BT, 2 trefy, 2 kára, 2 srdce, 2 piky, 2 BT, 3 trefy a tak dále až do 7 srdcí, 7 piků, 7 BT (tedy, že získá všechny zdvihy, nebude-li žádná barva trumfy). Zkratka BT se používá pro označení beztrumfového závazku. Pokud hráč nemá co nabídnout, použije hlášku pas. Konečný závazek je ten, po jehož nabídnutí všichni tři ostatní hráči použijí hlášku pas. Při dražbě je možno vedle již známých hlášek od 1 trefu do 7 BT a pas použít i hlášky kontra (dvojnásobné sazby) a rekontra (čtyřnásobné sazby).

Sehrávka

Druhou etapou bridžové partie je sehrávka, při které hráč, který první na svojí lince při dražbě jmenoval druh (=barvu) výsledného závazku, se stává sehrávajícím. První výnos má hráč po levici hlavního hráče. Partner sehrávajícího (hlavního hráče) se nazývá tichý hráč. Ten po prvním výnosu vyloží své karty na stůl lícem vzhůru a dále se již této partie aktivně neúčastní a jeho kartami disponuje hlavní hráč. (V detektivkách často odchází vraždit, protože má dokonalé alibi, že trávil nepřetržitě celý večer u bridže). Do dalšího zdvihu vynáší ten, kdo získal předchozí zdvih. Při barevném závazku jsou karty jedné barvy určeny jako trumfy. Trumfem lze přebít jakoukoli kartu jiné barvy. Přiznávání barvy je povinné, ale není nutné přebíjet vyšší kartou ani přidávat trumfy, pokud hráč již vynesenou barvu nemá. Pokud je vynesena barva, kterou hráč již ve svém listě v této chvíli nemá, může přidat zcela libovolnou kartu ze svého listu.

Výsledky

Po skončení sehrávky spočítá hlavní hráč své zdvihy a pokud splnil co slíbil, získá jeho linka body, pokud ne získají je soupeři. Výpočet bodů je popsán v poslední lekci. Jako u všech her je ale důležité se naučit alespoň v zásadě počítat o co se hraje již během hry, protože podle toho je možné volit v různých fázích hry strategii.

Příklad

Oba v druhé rozdával Jih.
  K1062  
AKQ
963
764
8 953
J8 1097432
AKQJ4 108
109852 K3
  AQJ74  
65
752
AQJ
Jih   Západ   Sever   Východ
             

1(1)   2(2)   4(3)   Pas(4)
Pas(4)   Pas(4)        
(1) Mám mírně nadprůměrnou sílu a 5 karet v .
(2) Já mám a raději bych hrál v nich.
(3) Mám k partnerovi a dostatečnou sílu na 10 zdvihů s jako trumfy.
(4) Nemám co dodat.

Jih řekl piky jako první a proto je hlavní hráč. Vynáší hráč po jeho levici, tedy Západ. Ten vynese A. Potom co se karta ukáže na stole, Sever položí všechny své karty na stůl. Za něj nyní hraje hlavní hráč Jih. Ten přidá károvou 3, Západ károvou 8 a Jih 2. Zdvih je Západu a proto také vynáší k dalšímu. Odehraje ještě K a Q. Na poslední káro již Východ nemá barvu a proto může přidat jakoukoliv kartu. Mohl by přebít trumfem, ale zdvih stejně patří jeho partnerovi a proto raději zahodí srdce. Čtvrté káro by Západu soupeři přebili trumfem a proto změní barvu na trefy. Vynáší 10, Sever dává 4, Východ krále a Jih bere zdvih esem. Nyní je zbytek zdvihů jeho. Nesmí ale zapomenout zbavit napřed soupeře trumfů odehráním tří kol piků. Pak teprve může zahrát svá srdce a trefy. Pokud by zkusil napřed odehrát své vedlejší karty, soupeři by třetí kolo přebily trumfem a získali čtvrtý porážející zdvih. Neboli jak říká známá poučka "Nábřeží Temže jsou plná bývalých milionářů, jsou to ti, co v bridži zapomněli včas vytrumfovat".


Návrat na začátek dokumentu

Návrat Návrat na seznam lekcí

Naposledy editováno: 14.12.2003 19:38