Tatry 2012 (Jana Erdeová)
01-vitezove uvodni parak Tomcani-Kemenova.JPG
01-vitezove uvodni parak Tomcani-Kemenova.JPG
02-1_misto VC Slovenska-Filip-Velecky.JPG
02-1_misto VC Slovenska-Filip-Velecky.JPG
03-1_misto VC Slovenska-Filip-Velecky.JPG
03-1_misto VC Slovenska-Filip-Velecky.JPG
04-2_misto VC Slovenska-slemr-Pulkrab.JPG
04-2_misto VC Slovenska-slemr-Pulkrab.JPG
05-nej-juniori-Kubica-Vodicka.JPG
05-nej-juniori-Kubica-Vodicka.JPG
06-nej-mix-Vajdova-Vozabal.JPG
06-nej-mix-Vajdova-Vozabal.JPG
07-nej-zeny-Babnicova-Loviskova.JPG
07-nej-zeny-Babnicova-Loviskova.JPG
08-1_misto tymy-Konstanta.JPG
08-1_misto tymy-Konstanta.JPG
09-2_misto-Przemo.JPG
09-2_misto-Przemo.JPG
10-3_misto tymy-Drevokocurik.JPG
10-3_misto tymy-Drevokocurik.JPG